Editörden

Editörden 2018-03-29T09:16:41+00:00
Dergimizin ikinci sayısını yine nitelikli bilimsel makalelerle yayınlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. İlk sayımızın yayını ile gerek üniversitemiz içinden gerekse diğer akademik çevrelerden aldığımız çok olumlu tepkiler ve takdirler, bize bir sonraki sayıyı bir an önce yayına hazırlama şevki ve azmi vermiştir. Avrupa Birliği’nin, mimarlık anabilimdalını, mesleklerin serbest dolaşımı çalışmaları kapsamında, insan sağlığı ile ilgili yedi meslekten bir tanesi olarak kabul etmesi, mimarlığın insanlık için önemini vurgulamaktadır. Mesleğin ulusal ve uluslararası alanlarda sürekli gelişimi için alan çalışmaları ve uygulama laboratuarları ayrıca bilimsel literatürde gerçekleşen yansımaları son derece önemlidir. Dergimizin akademisyenlere ve meslektaşlara, mimarlık alanındaki araştırma ve çalışmalarını paylaşmada bir iletişim görevi üstlenmesi ise mesleki ve akademik katkı aracı olarak bize ayrıca mutluluk vermektedir. Değerli araştırma ve çalışmaları ile dergimizin bu sayısında yer alan, dergimizin sürdürülebilirliği için bizimle aynı heyecanı yaşayarak katkı sağlayan herkese teşekkür eder, bir sonraki sayımızda birlikte olmayı dileriz.

Doç. Dr. Zihni TURKAN
Editör

© Copyright 2018 | Near East Technology