Yeni Sayı

Cilt 11 Sayı 1 (2018): Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sayıyı Gör

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2008 de yayın hayatına başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir yayın organı olan YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında nitelikli akademik yayıncılığı özendirmeyi, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri özendirerek sorunları ve çözüm önerilerini akademik dünyanın ve daha geniş kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı amaçlamaktadır.

Dergide sosyal bilimler şemsiyesi altında yer alan çeşitli ilgi alanlarında (tarih, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, hukuk, sosyoloji, iletişim, antropoloji, psikoloji vb.) ve tabiatıyla her türlü disiplinlerarası metod ve yönelimle yazılmış özgün makalelere (kuramsal irdelemeler, alan araştırmaları, örnek olay çalışmaları vb.) ve genel olarak kuram ile felsefi temeller ilişkisine açılım gösteren çalışmalara yer verilmektedir.

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi ULAKBİM, EBSCOhost; Econlit; Sociological Abstracts ve Worldwide Political Science Abstracts kapsamındadır.