İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Nenehatun Cad. No:116 / 2
Çankaya / Ankara - Türkiye
Tel: +90 392 675 1000 – 3104

E-Mail: sosbilder.editor@neu.edu.tr