Lefkoşa Tarihi Kent Dokusunda Geçmişten Günümüze Girne Kapısı ve Çevresi

  • Öztan Tuğun ydu
  • Zihni Turkan Yakın Doğu Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Lefkoşa, kent, Girne Kapısı, dönem, sur, doku.

Özet

Lefkoşa kenti surlarla çevrili morfolojik yapısıyla kent tarihi, kent planlama ve kentsel koruma alanlarında yapılan çalışmalar için özgün ve önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Kentin bu konsantrik yapısı içinde yer alan ekonomik, sosyal ve işlevsel dinamikleri, bir ağ ilişkilerinin tarihi boyunca çeşitli ve değişken mekansal odaklarda kümelendiği gözlenmektedir. Dairesel formdaki Kent’in Mağusa, Baf ve Girne kapıları dış dünyayla olan işlevsel bağlantıların odaklarını oluşturmaktadır.

Bu odaklar kentin içsel ve dışsal gelişme dinamiklerini etkilemektedir.

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Girne Kapısı ve yakın çevresindeki değişimi,  tarihsel perspektifi içinde Lüzinyan, Venedik, Osmanlı, İngiliz, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Federe Devleti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönemlerinde  sosyal, ekonomik  ve mekansal açıdan ele almaktadır.

Çalışmanın amacı yapılar ve kentsel doku bağlamındaki değişimi planlama ve koruma çalışmalarına yararlı olabilecek bilgi ve belgeleri sistemli bir şekilde ortaya koymaktır.

 

  

Yayınlanmış
2020-04-21