Kent Parklarında Kullanıcı Algısı: Lefkoşa Çağlayan Parkı

  • Esra Köksaldı Yakın Doğu Üniversitesi
  • Buket Asilsoy Yakın Doğu Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Kentsel açık yeşil alan; kullanıcı memnuniyeti; anket; Çağlayan Park; Lefkoşa

Özet

Kentsel açık yeşil alanların önemi, hızlı bir şekilde sorunlarıyla beraber büyüyen günümüz kentlerinde her geçen gün artmaktadır. Açık yeşil alanların kent için ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda, doğrudan veya dolaylı fayda sağlarlar. Kuzey Kıbrıs kentsel çevrelerinin de açık yeşil alan gereksinimi göze çarpmaktadır. Çünkü ülkede kentler özellikle son yirmi yılda hızla yapılaşmış fakat bu süreç sürdürülebilir kent planlama ilkeleriyle örtüşmeksizin yaşanmıştır. Oysa ki sürdürülebilir planlama ve tasarım, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunuyla yüzleştiğimiz 21. Yüzyılda anahtar bir kavramdır. Bu çerçevede bu çalışmada başkent Lefkoşa’nın önemli bir parkı olan Çağlayan Parkı ele alınmıştır. Parkı kullanıcılarının parkla ilgili farklı hususlardaki memnuniyet düzeyi ve görüşleri, yapılan anket çalışması aracılığıyla araştırılmıştır. Yeşil alan kavramı ile kent parklarının irdelendiği literatür taramasının ardından, materyal ve yöntem bölümünde, çalışma alanı olarak Lefkoşa ve Çağlayan Parkı değerlendirilmiştir. Aynı bölümde, 50 katılımcı ile gerçekleştirilen anket çalışmasının bulgularına da yer verilmiştir. Sonuçlara göre kullanıcılar parkın aktivite alanları ve bakım gibi hususlarda iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda söylenebilir ki parka dair memnuniyet yüksek olmamasına rağmen kullanılmaktadır. Anket çalışmasındaki bulgular, hem Çağlayan Parkı hem de kentteki mevcut diğer yeşil alanların hem nitelik hem nicelik olarak iyileştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Yayınlanmış
2020-04-21