Savaş, Göç ve Dönüşen Mahalleler: İstanbul- Fatih (Akşemsettin Mahallesi) Örneği

  • Nilüfer Kart Aktaş İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
  • Hande Sanem Çınar İstanbul Üniversitesi

Özet

Savaşların insanlık trajedisi olmasının yanı sıra, çevreye de çok sayıda olumsuz etkisi ile çevre trajedisi de vardır. Savaşlar, sadece savaşın yaşandığı alana etki etmez; aynı zamanda yakın çevredeki mahallelere, bölgelere, şehirlere, hatta ülkelere kadar etkisi vardır. Bu etkiler, göç ile ortaya çıkar.

Göç olgusunun göç edenler üzerinde olduğu kadar, göç alan yerleşim yerlerinin toplumsal ve mekânsal yapısında da önemli etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda Türkiye, göç hareketlerinde tam bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Suriye’de yaşanan savaş sonucunda Suriye’den Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin yerleşimi ile başlayan mekansal değişim ve dönüşüm serüvenin mahalle ölçeğinde araştırılmasıdır.

 İstanbul Fatih İlçesi Akşemsettin Mahallesi örneğinde yapılan çalışma sonucunda, Suriyeli göçmenlerin mahalleye yerleşme sürecinde, mahallenin kültürel dönüşümünün yanısıra hem görsel hem de fonksiyonel anlamda mekânsal dönüşümün de gerçekleştiği, eski mahalle sakinlerini çevrelerine yabancılaştırdığı, mahallelerindeki eski sosyal ilişkilerini ve mahalle üzerinden kurdukları kimliklerini kaybederek kendi mahallelerinde yabancı olmaya başladıkları belirlenmiştir

Yayınlanmış
2020-04-21