Lefkoşa Suriçi Tarihi Dokusu Kentsel Peyzajında Bir Yeşil Alan: “Yiğitler Burcu Parkı”

  • Esra Köksaldı Yakın Doğu Üniversitesi
  • Zihni Turkan
Anahtar Kelimeler: Lefkoşa, Suriçi, Tarihi doku, Peyzaj, Yiğitler Burcu Parkı

Özet

Tarihi kent dokuları, geçmiş ile günümüz arasında bir bağ kuran kültür miraslarıdır. Tarihi süreç içerisinde gelişim gösteren bu alanlar, bir kültür mozaiği olarak günümüze ulaşmakta, kentlerin sahip olukları kimlik üzerinde önemli bir etki yaratmaktadırlar. Tarihi dokuların en önemli bileşeni olan yeşil alanlar ise dokuları doğayla buluşturup, yaşam katmaktadırlar. Tarihi dokuların kentsel peyzaj ile birlikte doğru planlama politikaları doğrultusunda korunmaları, sürdürülebilirlikleri ve geleceğe taşınabilmeleri için büyük önem arz etmektedir.

Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa da tarihi geçmişindeki uygarlıklar dönemlerine ait kültür mirasları ile çok zengin bir tarihi dokuya sahip olmuştur. Kentin merkezi durumundaki suriçinde yer alan tarihi doku, tarihindeki zengin peyzajını koruyamamış, günümüze neredeyse yeşilden yoksun bir şekilde ulaşmıştır.

Çalışmamızda, kuzey Lefkoşa suriçi tarihi kent dokusunda tek kentsel park niteliğiyle önemli bir yeşil alan olan Yiğitler Burcu Parkı konu edilmiş ve parkın oluşumu ile günümüzdeki durumu literatür taraması, yerinde gözlemler ve park çevresinde ikamet eden kişiler ile görüşmeler yapılarak irdelenmiştir. Parkın günümüzdeki durumuna dair sorunların ortaya konması sonucunda kullanılabilirliğini artırmaya ve korunmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Yayınlanmış
2020-10-16