Kent Mobilyası üzerine Bir Çalışma: Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü

  • Ozan Karaca Yakın Doğu Üniversitesi
  • Mine Kuset Bolkaner
  • Selda İnançoğlu Yakın Doğu Üniversitesi
  • Buket Asilsoy Yakın Doğu Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: kent mobilyası, kent kimliği, Yakın Doğu Üniversitesi

Özet

Kent mobilyaları bir kentin kimliğini yansıtan ve kentsel mekanların yaşanabilirliğini artıran estetik ve konfor elemanları olarak tanımlanabilir. Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek, rahat, güvenilir bir çevre yaratmak ve kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak bağlamında kent mobilyaları, kentin önemli öğeleridir. Bu öğeler tasarlanırken, kentin sosyal yapısı, kültürel, ekonomik ve mimari özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversite kampüslerinde de kent mobilyaları, gerek işlevsel, gerek mimari, gerekse estetik değerler bağlamında etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ele alınmıştır. Mevcut kent mobilyaları sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Kampüs içerisinde sanatsal objelerin varlığı kampüsün mekansal kimliğine önemli bir fayda sağlamaktadır. Çöp kutuları başta olmak üzere diğer kent mobiyalarında iyilştirmeler yapılması ise kampüsün tüm kent için oldukça önemli olan mekansal etkisine destek olacaktır.

Yayınlanmış
2020-10-16