Yardımcı Editör

Yardımcı Editör 2017-09-22T09:25:04+00:00


Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy

21/08/1977 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Çayırova İlkokulu’ndaki eğitiminden sonra ortaokul ve lise öğrenimini 1994 yılında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Peyzaj Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılından itibaren peyzaj mimarı olarak farklı kurumlarda peyzaj proje danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermiştir. 2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Buket Asilsoy, 2010-2011 bahar yarıyılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda peyzaj proje (konut bahçesi, kamusal yeşil alanlar ve toplu konut yeşil alanları vs), kentsel peyzaj planlama, peyzaj mimarlığı tarihi, kent planlma tarihi konularında dersler vermektedir. Aynı bölümde 2016 yılında yardımcı doçent olarak atanmıştır. Uluslararası ve ulusal dergi, konferans ve sempozyumlarda yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca 2014-16 ve 2016-18 çalışma dönemleri için KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası başkanıdır.

© Copyright 2018 | Near East Technology